The Twelve-Factor App

I. Kod Tabanı

Bir çok dağıtım kod tabanı gözden geçirme kontrolünde izlenmeli

On iki faktör bir uygulama her zaman Git, Mercurial veya Subversion gibi bir sürüm takip sistemiyle izlenir. VEritabanının gözden geçirme sisteminin bir kopyası kod deposu olarak bilinir. kod repo ya da sadece repo olarak kısaltılır.

Bir kod tabanı herhangi tek bir depo(Subversion gibi merkezi gözden geçirme kontrol sistemi) ya da kök işleyicini paylaşan bir takım repodur(Git gibi merkezi olmayan gözden geçirme kontrol sistemi).

Bir kod tabanı bir çok dağıtımla eşlenir

Kod tabanı ve uygulama arasında bire-bir ilişki her zaman vardır:

Uygulamanın sadece bir kod tabanı vardır fakat birden fazla dağıtımı olacaktır. Bir dağıtım, uygulamanın çalışan bir örneğidir. Ayrıca her geliştiricinin kendi yerel geliştirme ortamında çalışan bir kopyası vardır ve bunların her biri aynı zamanda dağıtım olarak nitelendirilirler.

Sürümler her bir dağıtımda etkin olabilir fakat kod temeli tüm dağıtımlarda aynıdır. Örneğin, geliştiricilerin henüz uygulamaya eklenmemiş commitleri olabilir. Bu nedenle hepsi ayrı dağıtım olarak tanımlanır ama kod tabanı aynıdır.